Aktualności

O Instytucie Psychologii

Kształcenie psychologiczne w Bydgoszczy ma bogate tradycje, jednak Instytut Psychologii w obecnym kształcie powstał w 1996 r. W roku akademickim 1996/97 uruchomione zostały studia psychologiczne.

W roku 2000 Wydział Pedagogiki i Psychologii uzyskał prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Dyrektorem Instytutu Psychologii jest prof. dr hab. Janusz Trempała.

Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy oferuje:

  • 5-letnie jednolite studia magisterskie w języku polskim i angielskim
  • 4-letnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie)
  • studia podyplomowe.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz