Kwalifikacje przygotowania pedagogicznego

  • 02 czerwca 2016

Instytut Pedagogiki informuje studentów IV roku kierunku Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne) o możliwości uzyskania kwalifikacji przygotowania pedagogicznego w ramach organizowanego modułu (uwzględniającego realizowane przedmioty w ramach toku studiów na kierunku psychologia a obejmujące przedmioty z zakresu psychologii oraz dydaktyki szczegółowej).

Realizacja modułu przewiduje odbycie 80h zajęć dydaktycznych oraz 150h praktyki pedagogicznej. Czas trwania modułu dotyczy okresu 2 semestrów. Moduł zostanie uruchomiony X/XI 2016 roku i zakończy się w grudniu 2017.

Opłata za całość modułu przygotowania pedagogicznego wynosi 1200 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na cztery raty w wysokości 300 zł każda.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty w wymiarze 5-godzinnych bloków.

Rekrutacja będzie zamknięta w dniu 15.07.2016. Moduł może zostać uruchomiony przy minimalnej liczbie studentów wynoszącej 25 osób. Po utworzeniu się grupy zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne w Instytucie Pedagogiki, podczas którego przedstawione zostaną szczegóły dotyczące realizacji modułu.

  • Koordynator w Instytucie Psychologii: dr Magdalena Miotk-Mrozowska (Dyżur: wtorek 8.15-9.45, Instytut Psychologii UKW, p.115, tel. 52 3708432).
  • Kontakt do Organizatora: dr Ewa Lemańska-Lewandowska (elew@ukw.edu.pl).

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz