I Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych Psychologii Sportu pt. „Walka ciała z umysłem w drodze na szczyt”

  • 21 listopada 2016

Dnia 28 października 2016 roku w Instytucie Psychologii UKW odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych Psychologii Sportu pt. „Walka ciała z umysłem w drodze na szczyt”. Głównym organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Psychologii Sportu UKW.

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał prof. dr hab. Janusz Trempała, dyrektor Instytutu Psychologii UKW. Wykład inauguracyjny wygłosił także prof. dr hab. Roman Ossowski z Zakładu Psychologii Ogólnej i Zdrowia UKW.

Celem konferencji było spojrzenie na najważniejsze zagadnienia dotyczące psychologii sportu z punktu widzenia różnych perspektyw: trenera, psychologa czy też zawodnika. Konferencja podzielona była na trzy części.

Na pierwszą część – teoretyczną - składały się wykłady oraz prezentacja własnych wyników badań. Ta część konferencji została otwarta przez dr Błażeja Stankiewicza, pracownika Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz trenera wykładem pt.  „W pogoni za marzeniami. Przyczyny i skutki podjęcia treningu biegowego.” Kolejnym prelegentem była Iga Hołyńska-Iwan, dr nauk medycznych Collegium Medicum w Bydgoszczy, która wygłosiła referat pt. „Zmiany wykładników laboratoryjnych w ostrym stresie, czyli jak ciało reaguje na stres podczas zawodów sportowych.” Jako ostatniego wysłuchaliśmy referatu pt. „Lateralizacja w sporcie”, który wygłosił dr Dominik Bernatowicz, psycholog oraz trener w dyscyplinie tenis ziemny.

W dalszej kolejności aktywnością wykazywali się uczestnicy konferencji. Najpierw zorganizowana była prezentacja kół naukowych psychologii sportu: Sekcji Psychologii Sportu z Koła Naukowego Psychologii ANIMA z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koła Naukowego Psychologii Sportu z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Podczas prezentacji uczestnicy mogli poznać zainteresowania członków kół oraz podejmowane przez nich działania. Następnie odbyła się sesja posterowa, podczas której uczestnicy prezentowali wyniki badań własnych. Spośród aktywnych uczestników Rada Naukowa wybrała najlepszy plakat naukowy oraz wyróżniła obie prezentacje działalności kół naukowych.

W drugiej części sympozjum odbyła się rozmowa moderatora z Klaudią Breś - reprezentantką Polski w strzelectwie sportowym, mistrzynią Europy juniorek z 2013 roku, uczestniczką Igrzysk Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro oraz czterokrotnej medalistce tegorocznych Akademickich Mistrzostw Świata w strzelectwie sportowym. Klaudia Breś opowiedziała uczestnikom sympozjum o specyfice swojej dyscypliny, o spełnianiu swoich marzeń oraz o roli psychologa sportu w osiąganiu coraz wyższych celów.

Trzecia część konferencji – praktyczna - obejmowała warsztat. Poprowadziły go dwie osoby ze świata sportu, którzy na co dzień współtworzą zespół specjalistów w „Technice Zwycięstwa”- dr Martyna Tadzik – certyfikowany psycholog sportu oraz mgr Wojciech Tadzik – trener przygotowania ogólnego. Tematem warsztatu były „Mistrzowskie strategie radzenia sobie z trudnościami w sporcie”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz