VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”

  • 13 lutego 2017

Instytut Psychologii UKW zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2017 roku, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Aula Biblioteki Głównej UKW, ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz).

Ideą tej cyklicznej konferencji jest spojrzenie na proces diagnozowania z perspektywy przedmiotu nauczanego na studiach psychologicznych oraz jako przedmiotu zainteresowania badaczy. W tym roku chcielibyśmy skupić się na standardach nauczania psychologicznych metod diagnostycznych, wspólnie przyjrzeć się aktualnie wykorzystywanym narzędziom dydaktycznym oraz poszukać nowych kierunków rozwoju w tym obszarze.

Konferencja ta, jak co roku, jest  miejscem wymiany doświadczeń oraz szansą na zdobycie/poszerzenie kompetencji niezbędnych w efektywnej pracy ze studentami oraz okazją do prezentacji wyników własnych badań i inspiracją do kolejnych.

Więcej informacji na stronie: www.diagnoza.ukw.edu.pl 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz