VII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”

  • 13 kwietnia 2017

W dniach 6-7 kwietnia 2017 roku w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się VII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi”. Już po raz siódmy młodzi badacze z wielu ośrodków akademickich w Polsce spotkali się w Instytucie Psychologii UKW, by wymienić się poglądami i ideami oraz nawiązać współpracę w ramach realizacji wspólnych projektów badawczych.

Honorowy patronat nad Konferencją objął Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny. Komitet Naukowy stanowili: dr hab. Hanna Liberska, prof., prof. dr hab. Janusz Trempała,, dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW, dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW, dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW, dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. UKW, prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, prof. dr hab. Roman Ossowski, dr Bogdan Pietrulewicz, prof. nadzw. UKW, dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW oraz dr Alicja Szmaus-Jackowska. W skład Komitetu Organizacyjnego weszły natomiast dr Alicja Malina (Koordynator Konferencji), mgr Monika Deja (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego), dr Dorota Suwalska-Barancewicz, mgr Kristina Hryncewicz, mgr Joanna Starostecka oraz mgr Ewa Stępka-Tykwińska.

Konferencja rozpoczęła się od wykładów inauguracyjnych, które wygłosili zaproszeni goście. Dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM zaprezentowała referat pt. „Młodociane macierzyństwo a rozwój psychospołeczny w adolescencji”, dr hab. Roman Dolata, prof. UW zaproponował wykład pt. „Wiek rodziców a szkolne funkcjonowanie uczniów”, natomiast prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz przybliżył zagadnienie „Koncepcja szczęścia Arystotelesa a nauka współczesna”.

W tegorocznej edycji Konferencji uczestniczyło ponad 80 prelegentów – młodych naukowców m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Najliczniejszą reprezentację stanowili młodzi badacze z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wszyscy prelegenci zaprezentowali swoje referaty podczas 9 sesji tematycznych oraz 2 sesji plakatowych. W sumie wygłoszono 44 referaty oraz przedstawiono 23 postery. Wszystkie wystąpienia wzbudziły duże zainteresowanie uczestników i zainspirowały do dyskusji na podejmowane tematy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz