dr Monika Wiłkość-Dębczyńska uzyskała stopień doktora habilitowanego

  • 27 kwietnia 2017

Dr Monika Wiłkość-Dębczyńska uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Gratulujemy Pani Profesor.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz