Sprawozdanie z IX Sesji Naukowej Magistrantów Instytutu Psychologii UKW

 • 01 czerwca 2017
dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska
dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska

22-go maja 2017 roku odbyła się IX Sesja Naukowa Magistrantów Instytutu Psychologii. Podobnie jak w ubiegłych latach Sesja była punktem inicjującym Dni Psychologa w naszym Instytucie.

Sesja przebiegła zgodnie z przygotowanym wcześniej programem. Gościem honorowym Sesji była w tym roku dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska, która uświetniła Sesję wykładem nt. Funkcje poznawcze i chronotyp oraz ich genetyczno-molekularne uwarunkowania. Komitetowi Naukowemu, jak co roku przewodniczył Dyrektor Instytutu Psychologii, prof. dr hab. Janusz Trempała, zaś w pracach Komitetu, obok Gościa honorowego, brali udział: Prodziekan ds. Nauki Paweł Izdebski, prof. UKW, prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW, dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW, dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. UKW, dr hab. Beata Ziółkowska, prof. UKW i dr Bogdan Pietrulewicz, prof. UKW.

W ramach sesji dyskusyjnej swoje koncepcje prac magisterskich zaprezentowali uczestnicy seminariów magisterskich na IV roku psychologii: Wojciech Gulin, Patryk Kowalski, Malwina Kruś, Marta Lewandowska, Karolina Mudło, Agata Piasecka, Joanna Wojciechowska. Natomiast referaty prezentujące doniesienia z badań w ramach własnych prac magisterskich wygłosili studenci V roku psychologii: Arleta Babska, Aneta Błachuta, Agata Borzyzkowska, Katarzyna Góralska, Agnieszka Gunther-Jabłońska, Patrycja Michalska, Daria Kukuła oraz Klaudia Ołownia.

Zgodnie z regulaminem konkursu na Najlepszy projekt pracy magisterskiej w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2016/2017 Komitet Naukowy przyznał nagrody w dwóch kategoriach: Najlepsza koncepcja pracy magisterskiej na IV roku psychologii oraz Najlepszy projekt pracy magisterskiej na V roku psychologii.

Wśród studentów IV roku nagrody otrzymali:

 • I Nagrodę: Pani Agata Piasecka

za projekt nt. Asynchronia wieku metrykalnego, społecznego i psychologicznego a konstruowanie własnej przyszłości przez młodych dorosłych?
przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Trempały

 • II Nagrodę: Pani Marta Lewandowska
  za projekt nt. Analiza trafności wewnętrznej polskiej adaptacji Skali Pasji (Refined Scale Passion) Marsha i in. (2013)
  przygotowany pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Kasprzak, prof. UKW
 • III Nagrodę: Pan Patryk Kowalski
  za projekt nt. Wpływ brutalnych gier komputerowych na poziom agresji przygotowany pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Trempały

Wśród studentów V roku nagrody otrzymali:

 • I Nagrodę: Pani Arleta Babska
  za projekt nt. Samoocena i poczucie własnej skuteczności, a style orientacji zawodowej wśród pracowników jednej z polskich sieci handlowych
  przygotowany pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Kasprzak, prof. UKW
 • II Nagrodę: Pani Klaudia Ołownia
  za projekt nt. Osobowość typu D a trudności z regulacją emocji u mężczyzn osadzonych w areszcie śledczym
  przygotowany pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty A. Basińskiej, prof. UKW
 • III Nagrodę: Pani Agnieszka Gűnther-Jabłońska
  za projekt nt. Style orientacji zawodowej a spostrzegane stresory wśród pracowników jednej z polskich sieci handlowych
  przygotowany pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Kasprzak, prof. UKW

Pozostali Magistranci otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Niezwykle inspirującym elementem Sesji była dyskusja panelowa na temat Zegar biologiczny w optymalizacji funkcjonowania, moderowana przez dr hab. Monikę Wiłkość-Dębczyńską, z udziałem: dr hab. Elżbiety Kasprzak, prof. UKW, dr n. med. Darii Prackiej oraz dr n. med. Tadeusza Prackiego z CM w Bydgoszczy. Organizacja Sesji została sfinansowana ze środków Instytutu Psychologii.

Pracom Komitetu Organizacyjnego przewodniczyła dr Marta Kosiol, zaś uczestniczyli w nich: dr Magdalena Zając, studenci I i II roku psychologii należący do Studenckiego Koła Naukowego ABC Młodego Badacza oraz wolontariusze z I roku psychologii: Julia Czarnecka, Daria Dobrzyńska, Virginia Flieger, Daria Kamińska, Zuzanna Koziełek, Maja Moroch, Monika Palka, Lena Przybyszewska, Magdalena Pyrek, Aleksandra Stawiarz, Martyna Szarzyńska, Alicja Udycz, Klaudia Urbaniak, Ada Wagner, Michalina Warda.

Serdecznie gratulujemy Promotorom i Uczestnikom seminariów magisterskich oraz bardzo dziękujemy zarówno osobom zaangażowanym w prace organizacyjne, jak też wszystkim osobom uczestniczącym w Sesji. 

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz