VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania” (23-24.06.2017 r.)

  • 22 czerwca 2017

VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania” odbyła się w dniach: 23-24.06.2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Była to jedyna w skali kraju konferencja poświęcona wyłącznie diagnozowaniu w psychologii, zainicjowana przez Instytut Psychologii UAM w 2011 roku jako cyklicz­ne przedsięwzięcie. Celem tej, jak i poprzednich konferencji było zaproszenie do refleksji i podjęcia dyskusji nad wyzwaniami w obszarze diagnozy psychologicznej oraz wymiana doświadczeń i propozycji odpowiedzi na te wyzwania.

W tym roku chcielibyśmy skupić się szczególnie na standardach nauczania psychologicznych metod diagnostycznych, wspólnie przyjrzeć się aktualnie wykorzystywanym narzędziom dydaktycznym oraz poszukać nowych kierunków rozwoju w tym obszarze.

Szczegóły na stronie: diagnoza.ukw.edu.pl 

Fotorelacja: www.psychologia.ukw.edu.pl 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz