XXVI Kolokwia Psychologiczne PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie” (Bydgoszcz, 19-21.06.2017)

 • 23 czerwca 2017
fot. A. Obiała
fot. A. Obiała

W dniach 19-21 czerwca 2017 roku odbyły się XXVI Kolokwia Psychologiczne Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”. Organizatorami Kolokwiów był Komitet Psychologii PAN oraz Instytut Psychologii UKW. Nad wydarzeniem patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny.

Tradycją Kolokwiów Psychologicznych są dyskusje naukowe, wymiana doświadczeń i poglądów członków Komitetu Psychologii PAN, Dziekanów Wydziałów Psychologii, Dyrektorów Instytutów Psychologii i zaproszonych gości. Tegoroczne Kolokwia Psychologiczne koncentrowały uwagę uczestników na relacjami między mózgiem a zachowaniem ludzkim. Relacja ta rozpatrywana była z perspektywy psychologii klinicznej, poznawczej i rozwojowej, a także w kontekście badań interdyscyplinarnych.

Wykłady wybitnych specjalistów dotyczyły znaczenia danych neurobiologicznych dla zrozumienia funkcjonowania i rozwoju psychicznego człowieka w różnych aspektach. Dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. UMCS omawiała rolę neuronauki dla zrozumienia problemów i poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Dr hab. Grzegorz Króliczak, prof. UAM wskazywał, czego o wspólnych asymetriach funkcjonalnych mózgu możemy dowiedzieć się z badań nad używaniem narzędzi, gestów i języka. Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG rozważał, jakie implikacje dla wiedzy o poznawczym starzeniu się płyną z badań nad zaburzeniami uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Prof. dr hab. Włodzisław Duch wygłosił wykład na temat poszukiwania źródeł aktywności poznawczej w mózgu. Wykład dr hab. Przemysława Tomalskiego dotyczył rozwoju mózgowych mechanizmów percepcji twarzy oraz mowy audiowizualnej u niemowląt. Natomiast dr hab. Marcin Szwed podjął zagadnienie plastyczności mózgu widzianej przez pryzmat badań nad osobami głuchymi oraz osobami widzącymi umiejącymi czytać brajlem.

Podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN wręczona została także Nagroda im. Andrzeja Malewskiego. Jej laureatem został dr hab. Maciej Stolarski. W wykładzie wygłoszonym po otrzymaniu nagrody, dr hab. Maciej Stolarski omówił wyniki swoich dotychczasowych badań, koncentrując się na związku zrównoważonej perspektywy czasowej z innymi właściwościami psychologicznymi.

Szczególnie gorące dyskusje dotyczące tego, czy obserwowanemu w ostatnich latach lawinowemu wzrostowi ilości danych neurobiologicznych towarzyszy odpowiedni postęp w wiedzy psychologicznej, prowadzone były w ramach Panelu Dyskusyjnego, który przygotował i poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Marek. Oprócz dyskutantów zaproszonych do Panelu, tzn. prof. dra hab. Włodzisława Ducha oraz dra hab. Grzegorza Króliczaka, prof. UAM, głos zabierali również inni badacze zgromadzeni na sali, m.in. prof. dr hab. Maria Lewicka, prof. dr hab. Edward Nęcka, prof. dr hab. Czesław Nosal, prof.  dr hab. Tytus Sosnowski oraz prof. dr hab. Janusz Trempała.

Oprócz wykładów plenarnych, podczas XXVI Kolokwiów Psychologicznych odbyła się również zorganizowana przez dr Ludmiłę Zając-Lamparską sesja plakatowa, podczas której wynikami swoich badań podzielić się mogli młodzi badacze.

Ważnym punktem programu tegorocznych Kolokwiów był także Jubileusz 20-lecia Kształcenia Psychologów w Bydgoszczy. W Jubileuszu uczestniczyli nie tylko naukowcy zgromadzeni na Kolokwiach Psychologicznych, lecz również pracownicy Instytutu Psychologii UKW oraz absolwenci studiów psychologicznych realizowanych w Instytucie. Podczas Jubileuszu z rąk Jego Magnificencji Rektora UKW Prof. dr hab. Jacka Woźnego Medale Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego „Casimirus Magnus” otrzymali prof. dr hab. Małgorzata Kościelska i prof. dr hab. Janusz Trempała.

Komitet Programowy XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN tworzyli:

 • dr hab. Janusz Trempała (Przewodniczący Komitetu Programowego);
 • dr hab. Małgorzata A. Basińska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego);
 • dr hab. Piotr Francuz (Katolicki Uniwersytet Lubelski);
 • dr hab. Michał Harciarek, prof. UG (Uniwersytet Gdański);
 • dr hab. Paweł Izdebski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego);
 • dr hab. Małgorzata Kościelska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego);
 • dr hab. Roman Ossowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

W skład Komitetu Organizacyjnego XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN wchodzili:

 • dr Alicja Malina( Przewodnicząca);
 • dr Ludmiła Zając-Lamparska (Sekretarz);
 • mgr Hanna Bartosz;
 • mgr Monika Deja;
 • dr Anna Kobierecka-Dziamska;
 • dr Katarzyna Lubiewska;
 • dr Anna Rasmus;
 • dr Dorota Suwalska-Barancewicz;
 • dr Alicja Szmaus-Jackowska;
 • mgr Łukasz Warchoł;
 • dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska;
 • dr Ewa Wojtynkiewicz

Adres strony internetowej XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN: www.26kolokwiapsychologiczne.pl Adres, pod którym można obejrzeć krótką relację z XXVI Kolokwiów Psychologicznych PAN przygotowaną przez TVP3 Bydgoszcz: bydgoszcz.tvp.pl

Fotorelacja

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz