Praktyki dla studentów

Specjalność - psychologia społeczna (Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Młodzieżą)

Cel praktyk:

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu zadań specyficznych dla danej placówki,
 • rozpoznawanie potrzeb członków/ klientów organizacji/ instytucji/ placówki oraz sytuacji poprawiających i pogarszających ich funkcjonowanie,
 • poszerzenie kompetencji studenta użytecznych we wspieraniu rozwoju i funkcjonowania jednostki bądź instytucji,
 • poznanie gamy możliwych obszarów aktywności psychologa społecznego.

Kryteria wyboru miejsc praktyk specjalizacyjnych:

 • obecność (opieka) psychologa w placówce (więzienie, policja, straż pożarna, dom pomocy społecznej, firma szkoleniowa itd.),
 • zapoznanie się ze specyfiką pracy psychologa w danej placówce,
 • obserwacja uczestnicząca i sprawozdanie z pracy psychologa opiekuna rozwiązującego specyficzny problem w danej placówce (uwzględnienie specyfiki problemu: diagnoza, metody pomiaru, techniki zaradcze),
 • sprawozdanie winno zawierać merytoryczne (teoretyczne) uzasadnienie sposobu podejścia do problemu przez psychologa prowadzącego w danej instytucji,
 • obserwacja (określenie) środowiska, w którym student przebywa pod kątem ewentualnych problemów, których rozwiązanie może wymagać pomocy (udziału, współpracy) psychologa.

Zaliczenie praktyki:

 • pozytywna opinia od psychologa – opiekuna praktyki,
 • złożenie sprawozdania z pracy psychologa pracującego w danej placówce,
 • prowadzenie i złożenie dziennika praktyk.

Specjalność – psychologia kliniczna (Katedra Psychologii Klinicznej)

Katedra opiekuje się praktykami studenckimi po III i IV roku w obszarze specjalności psychologia kliniczna. Praktyki te odbywają się przede wszystkim w placówkach służby zdrowia, ale także zakładach specjalnych i zakładach karnych.
Praktyki  po III roku mają na celu zapoznanie się studentów z pracą psychologa klinicznego na tle funkcjonowania instytucji.
Praktyki po IV roku obejmują wdrażanie studentów do konkretnych działań zawodowych wykonywanych pod superwizją opiekuna - psychologa.
Studentów obowiązuje prowadzenie dziennika praktyk i zaliczenie z oceną.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz